Διαχείριση Ενέργειας – BMS

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΒΜS

Οι εφαρμογές μας καλύπτουν κάθε εγκατάσταση που η διαχείριση της ενέργειας έχει σημαντικό ρόλο (εξοικονόμηση ενέργειας, καλύτερη κατανομή της περιορισμένης ισχύος, απαίτηση υψηλής διαθεσιμότητας).

energy-lamp

Το BMS (Building Management Systems) είναι ένα σύστημα ελέγχου που εγκαθίσταται σε κτίρια, για να εποπτεύει και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα ενός κτιρίου: Τέτοια συστήματα είναι:

 • Ψύξη
 • Θέρμανση
 • Εξαερισμός
 • Φωτισμός
 • Συστήματα Ενέργειας

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι με την τοποθέτηση ενός τέτοιου συστήματος, είναι ξεκάθαροι και προκαθορισμένοι:

 • η βέλτιστη λειτουργία των εγκαταστάσεων
 • η μείωση της σπατάλης ενέργειας
 • η δημιουργία ιδανικών συνθηκών διαβίωσης
 • οι ευεργετικές συνέπειες στο περιβάλλον
 • η μείωση του κόστους λειτουργίας του κτιρίου

Από τι αποτελείται όμως ένα τέτοιο σύστημα; Σε γενικές γραμμές δεν διαφέρει από τα συστήματα που αναλύσαμε έως τώρα. Διαθέτει μια κεντρική μονάδα ελέγχου που σε αυτή είναι διασυνδεδεμένα όλα τα αισθητήρια που είναι τοποθετημένα στο κτίριο. Μέσω αυτών των αισθητηρίων, μας παρέχονται πληροφορίες και βάση του προγράμματος και των παραμέτρων που έχουμε προκαθορίσει, δίνονται οι ανάλογες εντολές και έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Κωδικοποιώντας την παραπάνω περιγραφή, μπορούμε να πούμε ότι τα συστήματα διαχείρισης κτιρίων, περιλαμβάνουν συστήματα ελέγχου βασισμένα στην τεχνολογία των μικροεπεξεργαστών για έλεγχο κτιριακών εγκαταστάσεων. Μέσω των επεξεργαστών αυτών γίνεται έλεγχος και διαχείριση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Τέλος, όλα τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της διαχείρισης εμφανίζονται σε μία κεντρική απεικόνιση σε Η/Υ, που διαθέτει εξειδικευμένα προγράμματα οπτικοποίησης, συμβατά με το εγκατεστημένο σύστημα. Το BMS αποτελείται από Software και Hardware και χρησιμοποιεί ανοιχτά πρωτόκολλα, όπως BACnet, Lon, Modbus.

Το BMS συνήθως χρησιμοποιείται σε μεγάλα κτίρια. Άλλωστε, η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος σε μία μονοκατοικία θα ήταν περιττή, μια και η κατανάλωση ηλεκτρικού, καυσίμου, κλπ, είναι σχετικά μικρή και ελεγχόμενη. Για τον λόγο αυτό, συστήματα διαχείρισης κτιρίων συναντάμε σε χώρους, όπως:

 • Ξενοδοχεία
 • Κτίρια Γραφείων
 • Νοσοκομεία
 • Εκθεσιακοί Χώροι, Δημόσια Κτίρια
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Συγκροτήματα κατοικιών

Η βασική λειτουργία τους είναι να ελέγχουν ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία, όπως Συστήματα Θέρμανσης/Ψύξης/Αερισμού (Λέβητες, Ψύκτες – Αντλίες θερμότητας, Κυκλοφορητές, Κλιματιστικές Μονάδες, Ανεμιστήρες, Αντλιοστάσια, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Εσωτερικό/Εξωτερικό Φωτισμό). Επιπροσθέτως, το σύστημα είναι υπεύθυνο να διαχειρίζεται τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στο εσωτερικό του κτιρίου, το επίπεδο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και την υγρασία ενός κτιρίου. Τα περισσότερα BMS συστήματα ελέγχουν την παραγωγή θέρμανσης και ψύξης, διαχειρίζονται τα συστήματα που διανέμουν τον αέρα παντού μέσα στο κτίριο και τοπικά ελέγχουν τη μείξη θερμού και ψυχρού αέρα για να επιτύχουν την κατάλληλη θερμοκρασία κάθε χώρου. Επίσης, ελέγχουν τη στάθμη ανθρώπινης παραγωγής CO2, αναμειγνύοντας εξωτερικό καθαρό αέρα με τον εσωτερικό του κτιρίου και ανεβάζοντας τη στάθμη του CO2 χωρίς να υπάρχουν σοβαρές απώλειες θέρμανσης/ψύξης.

Όλοι οι έλεγχοι και οι χειρισμοί που αναφέραμε, δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη συμβολή των αισθητήρων που είναι τοποθετημένοι σε όλο το κτίριο. Οι Η/Μ εγκαταστάσεις ενός συγκροτήματος που ελέγχονται κεντρικά από εξελιγμένο σύστημα ελέγχου (BMS), εξυπηρετούν μεταξύ άλλων τις εξής ανάγκες και σκοπούς:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας με μεθόδους όπως η χρήση χρονοπρογραμμάτων και η κατά συνθήκη λειτουργία ή η περιοδική απενεργοποίηση των ενεργοβόρων τμημάτων της εγκατάστασης.
 • Κεντρική διαχείριση (management) και πλήρης εποπτεία (monitoring) της συνολικής εγκατάστασης από την οθόνη ενός και μόνο υπολογιστή.
 • Έγκαιρη διάγνωση ή και πρόγνωση βλαβών και φθορών του εξοπλισμού της εγκατάστασης.
 • Αυξημένη ευελιξία σε μια ενδεχόμενη επέκταση ή διαφοροποίηση της εγκατάστασης, αναφορικά με τον χρόνο, αλλά και το κόστος διεκπεραίωσης.
 • Αυτοματοποίηση των διαφόρων λειτουργιών και διεργασιών. Έτσι, μειώνεται η ανάγκη ενασχόλησης ή επέμβασης στο σύστημα από την πλευρά των χρηστών του κτιρίου.

Τα μέρη τα οποία αποτελείται ένα σύστημα BMS είναι:

 • αισθητήρες BMS
 • όργανα αυτοματισμού
 • Ελεγκτές
 • Κεντρικός Σταθμός Παρακολούθησης
Πλεονεκτήματα συστημάτων BMS

Με την εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης σε ένα μεγάλο κτίριο (π.χ. Νοσοκομείο, Υπουργείο, Σχολείο, Κοινωνική Υπηρεσία, κλπ) έχουμε γραφική απεικόνιση του συνόλου των εγκαταστάσεών του σε μια οθόνη Η/Υ ανεξαρτήτως μεγέθους του κτιρίου. Αυτό αυτόματα μας παρέχει άμεση πληροφόρηση, δίνοντάς μας την ευκαιρία να έχουμε την εποπτεία του κτιρίου και να παρέμβουμε σε περίπτωση βλάβης ή ανάγκης αλλαγής των παραμέτρων λειτουργίας.

Το σύστημα προσφέρει άμεσο ψηφιακό έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων που είναι διασυνδεδεμένα σε αυτό. Έτσι, ελέγχουμε και επιτυγχάνουμε βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας, όπως για παράδειγμα τη θέρμανση, την ψύξη και γενικότερα τον κλιματισμό. Άμεσο αποτέλεσμα αυτού είναι η εξοικονόμηση ενέργειας που είναι και το βασικό ζητούμενο σε τέτοια κτίρια. Εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται με τον αυστηρό χρονοπρογραμματισμό των ελεγχομένων εγκαταστάσεων. Προγραμματίζονται να λειτουργούν συστήματα κατά τη λειτουργία του κτιρίου, ενώ τις ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι και επισκέπτες στον χώρο, δίνεται εντολή απενεργοποίησής τους. Τέτοια είναι ο φωτισμός, η ψύξη, η θέρμανση, οι ανελκυστήρες κ.ά.

Η ευελιξία που διαθέτει το σύστημα να γίνονται τροποποιήσεις των παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων μέσω του λογισμικού, προσφέρει την ελαχιστοποίηση ή και τον μηδενισμό παρεμβάσεων σε ηλεκτρολογικούς πίνακες και επιπλέον καλωδιώσεων. Η παρακολούθηση των εγκαταστάσεων γίνεται σε πραγματικό χρόνο και έτσι ο εντοπισμός των προβλημάτων και η διόρθωσή τους γίνονται, εν τη γενέσει τους και πριν αυτά γίνουν αντιληπτά στους χρήστες του κτιρίου ή προκαλέσουν σοβαρές βλάβες.

Το σύστημα διαθέτει αυτόματη καταμέτρηση των παραμέτρων λειτουργίας, όλων των διασυνδεδεμένων σε αυτό, συσκευών. Τέτοιες παράμετροι μπορεί να είναι οι ώρες λειτουργίας, οι καταναλώσεις κ.ά. Αυτή η δυνατότητα βοηθά στη δημιουργία προγράμματος προληπτικής συντήρησης συσκευών, χωρίς επιπλέον έξοδα, μια και η συντήρηση προηγείται της εμφάνισης βλάβης. Υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής και εμφάνισης στατιστικών στοιχείων, οποιασδήποτε παραμέτρου λειτουργίας και έτσι επιτυγχάνεται έλεγχος της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου και η δυνατότητα βελτιστοποίησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Τέλος, λόγω της υποστήριξης του συστήματος από τοπικούς και απομακρυσμένους Η/Υ, η παρακολούθηση του κτιρίου μπορεί να γίνει από περισσότερους του ενός απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας